Welkom bij Omgeving en Beleving

Mensen gebruiken hun ruimtelijke omgeving vaak anders dan een ontwerper voor ogen had. Zo kan een peuterspeelplek ineens als puberhangplek gaan functioneren, wordt een opgebroken straat vaak als speeltuin gebruikt en nodigen sommige portieken uit tot criminaliteit en vandalisme. Maar hoe komt dat? En waarom voelt de ene persoon zich prettig in een levendige stadsomgeving, terwijl iemand anders het daar veel te druk vindt?
Camilla Meijer onderzoekt als omgevingspsycholoog de interactie tussen mens en omgeving en beantwoordt dit soort vragen.
Omgeving en beleving werkt veel voor overheden (lokaal maar ook op rijksniveau), woningcorporaties, projectontwikkelaars en architecten. Zij zoekt in haar projecten de samenwerking op met andere omgevingspsychologen, alsook met stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, sociaal geografen en kunstenaars.
U kunt bij Omgeving en beleving terecht voor omgevingspsychologisch advies en onderzoek, maar ook voor workshops, presentaties en rollenspellen die een andere kijk geven op de relatie mens gebouwde omgeving. Daarnaast is Omgeving en beleving inzetbaar voor projecten op het terrein van de stedelijke ontwikkeling en de wijkaanpak om ‘feeling’ te houden met hoe mensen hun fysieke omgeving ervaren en veranderen.

 

Contact

© 2018 Omgeving en Beleving – Camilla Meijer